Stipendija francuske vlade – Lille

Ovo ljeto provela sam petnaest dana u na sjeveru Francuske, u gradu Lilleu.

Povod tomu je bila stipendija Vlade Francuske Republike koju sam dobila posredstvom Francuskog veleposlanstva. Stipendiju sam dobila za usavršavanje kao profesor francuskog, u periodu od 4.-15.8.2014.

 

Upisala sam se u školu Acada na program: Formation pour professeur de français.

 Program je obuhvaćao šezdeset (60) sati, od čega se je dvadeset sati sastojalo u praćenju nastave kolega-profesora, dvadeset sati savjetovanja i individualnih sati s dva profesora francuskog jezika te dvadeset preostalih sati posvećenih raznim kulturnim aktivnostima.

Profesori s kojima sam radila su iskusni profesori, veliki profesionalci, susretljivi i izuzetno kreativni:

Eric Kuninski, nastavnik u osnovnoj školi za djecu s posebnim potrebama i specijalist u podučavanju francuskog jezika kao stranog (FLE), a neka od područja koja sam s njim obrađivala su: kreativno pisanje i kazalište, podučavanje gramatike ovisno prilagođeno specifičnoj publici, interkulturalni aspekti u podučavanju, različiti pedagoški alati uključujući i ludičke metode.

Najima Kerrou, predavač je na Sveučičištu Lille 3 i specijalizirana je za podučavanje francuskog jezika kao stranog, a neka od  područja koja sam s njom obrađivala su: književnost u nastavi francuskog kao stranog jezika, dvojezičnost kod jako male djece, izvorni materijal namijenjen mlađoj publici.

Osim izuzetno korisnih satova nastave, sudjelovala sam i u kulturnim aktivnostima koje škola organizira za sve svoje polaznike. Tako sam imala priliku razgledati i upoznati grad Lille , čitavu regiju i njihove karakteristike ( muzeji , tržnice i trgovački centri, povijest grada, kulturno nasljeđe), a sve to uključivalo je pedagošku dokumentaciju i pratnju profesora.

Školu Acada-Lille, gospodina Pamarta i njegove suradnike (profesore, vodiče, animatore) najtoplije preporučam.

Nataša Matošević

Sign Up to see what your friends like.

Retour en haut