Stage national: Formation en ligne « Francophonie & Interculturel »

5. siječna je održan državni stručni skup  na daljinu « Francophonie et interculturel » koji je održala Émilie Lehr.

Tema skupa bila je kako integrirati različitosti frankofonih kultura u nastavu francuskog jezika, zainteresirani polaznici su se prijavili na stručni skup putem www.ettaedu.hr platforme, a predavanje je održano na zoomu.

Predavačica je tijekom predavanja koristila različite alate, metode i materijale kako bi predstavila mogućnosti integriranja ove teme u nastavu, a svi polaznici su se složili da je ovo usavršavanje bilo vrlo zanimljivo i motivirajuće. 

Sign Up to see what your friends like.

Retour en haut