Stage national des enseignants de français 2017

Državni stručni skup profesora francuskog jezika 27. – 29. 4. 2017.

Program stručnog skupa je u prilogu.

Razina i vrsta stručnog skupa: državni; trodnevni

Namjena: skup je namijenjen profesorima francuskoga jezika (odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, mentorima i savjetnicima, voditeljima ŽSV-a, ostalima…)

Mjesto održavanja: Hotelijersko-turistička i ugostiteljska škola Zadar, A. G. Matoša 40, 23 000 Zadar

Vrijeme održavanja: 27.4. – 29.4.2017.

Broj polaznika: 70 profesora francuskoga jezika

Rok prijave: obvezna prijava do 25. travnja 2017. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Céline Malorey, professeur chargée de programmes au Centre international d’études pédagogiques (CIEP), dr. sc. Slavica Šimić Šašić, Marina Grahovac, prof., Ema Pongrašić, prof., Davorka Franić, prof., Slavenka Markota, prof.

Ciljevi: poticati, razvijati i osnaživati stručne i jezične kompetencije, upoznati i primjenjivati različite aktivnosti vezane uz kazališne tehnike u nastavi francuskog jezika, upoznati i primjenjivati strategije analize raznovrsnih autentičnih dokumenata sa svrhom integriranja u nastavi, osvijestiti važnost uporabe didaktičkih igara u službi poticanja učenika na usmeni izričaj kao i elemenata kulture i civilizacije, analizirati proces vrednovanja i potrebu jačanja socijalnih i emocionalnih kompetencija.

Metode i oblici rada: interaktivno predavanje, radionica, rasprava, individualni rad, rad u skupini, rad u paru, frontalni

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa 

Voditeljica: vanjska suradnica za francuski jezik Slavenka Markota, prof.

Sign Up to see what your friends like.

Retour en haut