Programme du stage annuel 2013

Stručni skup na državnoj razini za odgojitelje, učitelje i nastavnike francuskoga jezika

Vrijeme:
03. 05. 2013. – 06. 05. 2013. 20.00 h – 16.00 h
Voditelj:
Alice Stepinac
Područje:
Francuski jezik

 

Napomene:

Razina i vrsta stručnog skupa: državna razina, trodnevni

Namjena: odgojitelji, učitelji i nastavnici francuskoga jezika

Mjesto održavanja: Opatija, Hotel Opatija , Vladimira Gortana bb

Broj polaznika: 50 do 60

Rok prijave:  obvezna prijava na www.ettaedu.eu zaključno do 10. travnja.

Predavači: Jérôme Rambert, Alexis Messer, Marie – Jocelyne Kantarci, Frédéric Germain, Alice Stepinac, Mirjana Franić 

Ciljevi iskazani kompetencijama sudionika:sudionici će:

  • moći primijeniti suvremenu tehnologiju u nastavi stranoga jezika,
  • analizirati primjer dobre prakse te definirati mogućnosti individualnoga  usavršavanja u sklopu projekata EU- cjeloživotno usavršavanje
  • steći znanja i razviti sposobnosti potrebne za realizaciju ciljeva, vrijednosti i načela kurikuluma Građanskoga odgoja i obrazovanja u nastavi stranoga jezika s naglaskom na razvoj društvene, komunikacijske i kulturološke dimenzije građanske kompetencije te upoznati nastavne materijale koje je izdala AZOO,
  • upoznati vrste i mogućnosti primjene različitih autentičnih književnih tekstova u nastavi stranih jezika,
  • steći znanja i razviti sposobnosti potrebne za međupredmetnu implementaciju kurikuluma Građanskoga odgoja i obrazovanja u nastavi francuskoga jezika,
  • upoznati metode rada i različite postupke pri uporabi književnih tekstova u nastavi francuskoga kao stranoga jezika, 
  • razviti sposobnost odabira, evaluacije i adaptacije književnih djela i aktivnosti za njihovu obradu u nastavi francuskog jezika,
  • upoznati načine motiviranja učenika za čitanje autentičnih književnih tekstova, 
  • razviti sposobnost samostalnog osmišljavanja aktivnosti i vježbi uz književne tekstove.

Metode rada: predavanja, razmjena iskustava i rasprava.

Oblici rada: individualni, u paru, u skupini, frontalni. 

Vrednovanje: Standardizirani upitnik (AZOO)

Napomena: Usporedit će se poučavanje i značenje Građanskoga odgoja i obrazovanja u francuskim i hrvatskim školama

Voditelj:

Alice Stepinac, prof. savjetnik, vanjska suradnica AZOO,
 
01/3632531, mob. 091 597 85 19,
e-adresa: alice: stepinac@azoo.hr i/li  alice_stepinac@yahoo.co.uk

Sign Up to see what your friends like.

Retour en haut