Program 2. serije radionica „Uporaba novih tehnologija u nastavi francuskog jezika“

Grupa (15 polaznika)

 

  1. Travanj 2016. Interaktivna ploča u nastavi francuskoga jezika (uređivanje sadržaja – pisanje, umetanje slika, teksta i drugih objekata)                                                                                                                    
  2. Rujan 2016. Rad na interaktivnoj ploči (primjer sata na kojem se koriste metode Latitudes, Adosphère, Loustics, Le nouveau Taxi, Alter ego +)   
  1. Studeni 2016. Korištenje društvene mreže Edmodo       
  1. Siječanj 2017. eTwinning (kreiranje računa, predstavljanje uspješnih projekata; rad na portalu)              
  1. Ožujak 2017. Web alati 2.0         
  1. Svibanj 2017. Prezentacije sata (polaznici 3-5 min)

 

Mirjana Franić, prof.

Sign Up to see what your friends like.

Retour en haut