Najava stručnih usavršavanja u 2021.

Najava stručnih skupova:

5. siječnja 2021. održat će se državni stručni skup za profesore francuskog jezika „ Nove paradigme učenja i poučavanja francuskoga jezika (u 5 modula) Modul 1 – Interkulturalni pristup u nastavi francuskoga jezika“

Predavač : Emilie Lehr, stručnjakinja Međunarodnog centra za pedagoške studije iz Sèvresa, Francuska i ovlaštena predavačica kanala TV5Monde

Mjesto: platforma zoom, prijave su na stranici ettaedu

7. siječnja 2021. održat će se državni stručni skup za profesore francuskog jezika „Razvijanje komunikacijskih kompetencija u profesionalnom napredovanju odgojno-obrazovnih radnika te njihova akreditacija i obnovu akreditacije kao ocjenjivača/ispitivača na međunarodnim certificiranim ispitima Školski DELF A1, A2, B1 i B“

Predavač: mr. Mirjana Franić, prof. savjetnik

Mjesto: na mreži, prijave na stranici ettaedu

7. siječnja 2021. održat će se Županijsko stručno vijeće učitelja i nastavnika francuskog jezika Splitsko-dalmatinske županije

Organizator skupa: Slavenka Markota, prof. savjetnik

Mjesto: na mreži, prijave na stranici ettaedu

Sign Up to see what your friends like.

Retour en haut