Najava stručnih usavršavanja

U studenom se održavaju sljedeća stručna usavršavanja: 

16.11.2018. u Koprivnici državni jednodnevni skup Razvijanje međukulturalnih kompetencija i međupredmetnih tema prema vrijednostima tolerancije 

23. 11. 2018. u Zagrebu državni jednodnevni skup Suvremeni pristupi učenju i poučavanju u romanskim jezicima prema metodi EuRom5 (3.dio)

30. 11. 2018. u Zagrebu državni jednodnevni skup Razvijanje međukulturalnih kompetencija i međupredmetnih tema prema vrijednostima tolerancije

Za sudjelovanje na skupovima potrebno je prijaviti se na http://ettaedu.azoo.hr .

Sign Up to see what your friends like.

Retour en haut