Najava stručnih skupova u prvom polugodištu školske godine 2019./2020

U prvom polugodištu najavljeni su sljedeći stručni skupovi:

Uporaba komunikacijskih strategija pri analizi i usporedbi pet romanskih jezika prema metodi EuRom5 (1.dio) – 27.9.2019. u Zagrebu u IX.gimnaziji

Informacijsko – komunikacijske tehnologije (IKT) u nastavi francuskog i njemačkog jezika (Modul 6) – 28.9.2019. u Imotskom u Gimnaziji dr.Mate Ujevića

Otvorenost i europeizacija škola kroz projekte ERASMUS +, K101 i K229 – 28.9.2019. u Zagrebu u Medijateci Francuskog instituta

Uporaba komunikacijskih strategija pri analizi i usporedbi pet romanskih jezika prema metodi EuRom5 (2.dio) – 25.10.2019. u Zagrebu u IX.gimnaziji

Uporaba komunikacijskih strategija pri analizi i usporedbi pet romanskih jezika prema metodi EuRom5 (3.dio) – 22.11.2019. u Zagrebu u IX.gimnaziji

Razvoj i praćenje stručne i jezične kompetencije nastave na francuskome jeziku u svrhu obnove oznake izvrsnosti FrancEducation dvojezičnoga programa: od definiranja dobre prakse i zajedničkih metodičkih načela do poveznice jezik – nejezični predmet – 11.12.2019. u Zagrebu u Francuskom institutu

Dvojezični programi u školama: jezična i kulturološka različitost – 13. 12. 2019. u Zagrebu u 9h.

Sign Up to see what your friends like.

Retour en haut