Dvodnevni državni stručni skup « Nove paradigme poučavanja: Putovanje Belgijom »

Državni  stručni skup iz Francuskoga jezika  Inkluzivni pristup i inovativne metode u procesu učenja i poučavanja nastave stranoga jezika u osnovnim školama, gimnazijama i srednjim strukovnim školama održat će se u Vodicama u hotelu Imperial od srijede 24.5. do petka 25.5. 2023. 
 
Teme stručnog skupa: 
  1. Diversité, plurilinguisme, éducation et intercompréhension (José SEGURA) -Partie 1 & 2 
  2. Inkluzija u nastavi stranoga jezika/francuskoga jezika (Majda Kurbalić, Kristina Pirs i Loreana Selišek Butina)
  3. Enseigner avec Tivi5Monde en classe de FLE (Katarina Gubo)
  4. Panorama des méthodes d’innovation  – Ateliers          

Sign Up to see what your friends like.

Retour en haut