udrugahupf@gmail.com HUPF
Connexion

Connexion à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Maintenir la connexion active sur ce site

Séminaires

Stages de formation continue

Najava stručnih usavršavanja Featured

  • jeudi, 15 novembre 2018 08:07
  • Written by 

U studenom se održavaju sljedeća stručna usavršavanja: 

16.11.2018. u Koprivnici državni jednodnevni skup Razvijanje međukulturalnih kompetencija i međupredmetnih tema prema vrijednostima tolerancije 

23. 11. 2018. u Zagrebu državni jednodnevni skup Suvremeni pristupi učenju i poučavanju u romanskim jezicima prema metodi EuRom5 (3.dio)

30. 11. 2018. u Zagrebu državni jednodnevni skup Razvijanje međukulturalnih kompetencija i međupredmetnih tema prema vrijednostima tolerancije

Za sudjelovanje na skupovima potrebno je prijaviti se na http://ettaedu.azoo.hr .

Séminaires