udrugahupf@gmail.com HUPF
Connexion

Connexion à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Maintenir la connexion active sur ce site

Séminaires

Stages de formation continue

Najava stručnih usavršavanja

U studenom se održavaju sljedeća stručna usavršavanja:  16.11.2018. u Koprivnici državni jednodnevni skup Razvijanje međukulturalnih kompetencija i međupredmetnih tema prema vrijednostima tolerancije  23. 11. 2018. u Zagrebu državni jednodnevni skup Suvremeni pristupi učenju i poučavanju u romanskim jezicima prema metodi EuRom5 (3.dio) 30. 11. 2018. u Zagrebu…
U prilogu potražite materijale sa državnog stručnog skupa za učitelje i nastavnike francuskog jezika u Zadru 2018.
Državni stručni skup učitelja i nastavnika francuskog jezika (Zadar 2018.) U Hotelijersko-turističkoj i ugostiteljskoj školi u Zadru su se od 3. do 5. svibnja 2018. Održavala predavanja i radionice za odgojitelje, učitelje i nastavnike francuskog jezika čija je glavna tema bila „ Međukulturnost u nastavi francuskog jezika“.…

Najava stručnih usavršavanja

U drugom polugodištu našim profesorima francuskog se nude raznolika stručna usavršavanja:   19. 01. 18. u Zagrebu : Razvijanje komunikacijskih kompetencija u profesionalnom napredovanju odgojno-obrazovnih radnika te njihova akreditacija kao ocjenjivača/ispitivača na međunarodnim certificiranim isptima DELF A1, A2, B1, B2 26. i 27. 01. 18. u Splitu…

Séminaires