udrugahupf@gmail.com HUPF
Connexion

Connexion à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Maintenir la connexion active sur ce site

Association

Présentation

Na temelju članka 13 Zakona o udrugama (NN 74/14), Skupština HRVATSKE UDRUGE  PROFESORA  FRANCUSKOG  JEZIKA na  sjednici održanoj 26. rujna 2015. godine. donijela je STATUT   I. OPĆE ODREDBE Članak 1.   Statut  HRVATSKE UDRUGE PROFESORA FRANCUSKOG JEZIKA (u daljnjem tekstu Udruga) sadrži odredbe o: –        nazivu i sjedištu –        zastupanju i predstavljanju…